Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hay có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Các loại thông tin cá nhân mà Thi Công XANH xử lí (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên quy định luật pháp hiện hành) như: Họ và Tên, địa chỉ thư điện tử Email, số điện thoại bàn, số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc

Thi Công XANH luôn thông báo cho khách hàng rõ về mục đích cụ thể nếu cần thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng trên website này, và tất cả thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được dùng trong nội bộ chúng tôi. Chúng tôi có thể công bố những thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lí của Thi Công XANH, các nhà cung cấp dịch vụ khác mục đích để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Khi cần thiết, Thi Công XANH có thể dùng các thông tin này để liên lạc trực tiếp với khách hàng bằng một số hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thơ cảm ơn, thông tin về ưu đãi và dịch vụ mới…

Chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo đảm rằng các cán bộ,  nhân viên, đại lý, tư vấn hay bên thứ ba nào được đề cập như trên có liên quan đến việc thu thập và xử lí thông tin khách hàng sẽ nhận thức rõ và thấu hiểu Chính sách bảo mật thông tin này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp trên tất cả hệ thống nội bộ của Thi Công XANH trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hay cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hay khi khách hàng gửi yêu cầu hủy các thông tin cá nhân đã cung cấp.

4. Thông tin địa chỉ đơn vị thu thập và quản lí thông tin cá nhân

Cô.ng ty xây dựng TDT Brothers

Địa chỉ: 16 Đường 30, P.6, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ phòng chăm sóc khách hàng của Thi Công XANH theo số Hotline: (+84)938373830

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kì công ty nào khác ngoại trừ các đại lí, các nhà cung ứng có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một số trường hợp đặc biệt, Chúng tôi có thể bị yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân, thí dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chận các mối đe dọa về tánh mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Thi Công XANH cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

7. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin: Những thông tin này (họ tên, địa chỉ, số điện thoại và email) là để Người mua có thể liên lạc Người bán nên thông tin là bảo mật. Thi Công XANH cam kết không bán, không chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết đã được nêu trong quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Thi Công XANH theo yêu cầu pháp l‎í từ một cơ quan chánh phủ hoặc khi Thi Công XANH tin rằng việc làm đó là cần thiết và thích hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎í.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại với người tiêu dùng

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng Khi phát hiện thông tin cá nhân của khách hàng bị sử dụng sai mục đích hay phạm vi, người dùng có quyền gửi email khiếu nại đến hòm thư điện tử thicongxanh@gmail.com kèm các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi tức thì trong thời gian 24 giờ để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.